Project

MOTION GRAPHIC TRG TV
588 Views0 Comment

TRG TV

TRG TV một dự án của TRG International

TRG International là công ty với nhiều thương hiệu khác nhau trong đó có 3 lĩnh vực chính: IT, Talent và FB.

Là công ty đã có mặt trên 21 năm

TRG có rất nhiều kinh nghiệm để chia sẻ và là bạn đồng hành tốt nhất, đã giúp hơn 1.000 khách hàng ở 80 quốc gia phát triển và tỏa sáng.

xem thêm các sản phẩm Motion Graphic của chúng tôi tại đây.

PRODUCTION
Blue Forest Media
GENRE
Motion Graphic / QC Doanh Nghiệp / VFX 2D/3D
CLIENT
TRG
D.O.P
Phuong Luu
Call Now Button0909939046