Project

TRG TALENT SOLUTIONS
689 Views0 Comment

” Video Opening TRG Talent Solutions ” là một sản phẩm đến từ Blue Forest.

TRG TALENT cung cấp các giải pháp đánh giá có chất lượng và giá trị cao, phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Khoa học về con người, nhân sự hiện đại, dữ liệu lớn, những giải pháp đánh giá hiện đại dựa trên khoa học hành vi tiên tiến và được chứng thực bởi đội ngũ tiến sĩ tâm lý học và các chuyên gia.

Dự đoán hiệu quả làm việc và khơi mở tiềm năng để nhân viên mang lại hiệu suất vượt trội cho tổ chức.

Xem thêm các sản phẩm Motion Graphic của chúng tôi tại đây.

PRODUCTION
Blue Forest Media
GENRE
Motion Graphic / VFX 2D/3D
CLIENT
TRG
D.O.P
Phuong Luu
Call Now Button