Project

SẢN XUẤT BẢN TIN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ NAM A BANK
933 Views0 Comment

Sản Xuất Bản Tin Truyền Thông Nội Bộ

Để có thể sản xuất bản tin truyền thông nội bộ thì cần nhiều vị trí cùng nhau phối hợp,mỗi vị trí sẽ chịu trách nhiệm rõ ràng một khâu. Bao gồm các vị trí sau:
– Biên kịch/ Viết kịch bản
– Đạo diễn
– Quay phim
– Âm thanh, âm nhạc
– Dựng phim
– Thành viên hỗ trợ các vị trí trên

Vì sản xuất bản tin truyền thông nội bộ, nên phía ngân hàng Nam Á Bank đã hỗ trợ Blue Forest Media viết kịch bản, và các vị trí còn lại do Blue Forest Media đảm nhận. Trong vị trí dựng phim cũng đã bao gồm: bộ thiết kế hình hiệu bản tin, các video motion graphic, animation 2d, vfx 2d/3d…..

Xem thêm các sản phẩm khác của Blue Forest tại đây

PRODUCTION
BLUE FOREST MEDIA
GENRE
QC DOANH NGHIỆP - MOTION GRAPHIC - VFX 2D/3D
CLIENT
NAM A BANK
D.O.P
PHUONG WALNUT
CINEMATOR
NGHĨA CỆ
ASSISTANT CAMERA
NA CRAZDOG, LÃO
Call Now Button0909939046